Bezpiecznie na drogach w powiecie limanowskim

W dniu 30 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt “Bezpiecznie na Drogach w Powiecie Limanowskim”. Realizacja projektu trwała sześć miesięcy. W trakcie jej trwania organizowane były programy profilaktyczne skierowane do uczniów, pedagogów, opiekunów oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Na konferencji podsumowującej naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy pierwszej.

W konferencji udział wzięli: Gospodarze Powiatu Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga- Wicestarosta Limanowski, Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Agata Zięba – Członek Zarządu oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów i placówek Starostwa Powiatowego.

Zaproszenie na konferencję oprócz prelegentów Krzysztofa Dymury- Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Marka Dworaka Sekretarza Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz autora programu TVP „Jedź bezpiecznie” i Mirosława Kaja z AMK Limanowa, przyjęli również Anna Potaczek- znana z serialu W-11 Wydział Śledczy, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Komendy Straży Pożarnej w Limanowej, Auto Moto Klubu w Limanowej, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Limanowskim, media oraz uczniowie ze szkół w Tymbarku oraz ZSTiO w Limanowej.

Tematyka konferencji obejmowała:

“Policyjno- prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Temat ten przybliżył uczestnikom konferencji Krzysztof Dymura- Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W kolejnej części konferencji wystąpił Marek Dworak- Sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz autor programu TVP “Jedź bezpiecznie”. Tematem przewodnim jego prelekcji byli młodzi ludzie- kierowcy, którzy dzięki odpowiednim i wcześnie stosowanym programom bezpieczeństwa drogowego, są nadzieją na poprawę zachowań na drodze.

“Sposoby zabezpieczenia imprez sportowych, szczególnie masowych, na przykładzie organizowanego w Powiecie Limanowskim Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz Pod Ostrą”. Punkt ten szczegółowo omówił Mirosław Kaja- V-ce prezes ds. ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Auto Moto Klubie Limanowa, oraz dyrektor do spraw zabezpieczenia toru Wyścigu Górskiego Limanowa- Przełęcz Pod Ostrą.

Skip to content