Międzynarodowa konferencja

Na zaproszenie dyrektora Fundacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu /MDSM/ ,Leszka Szustera oraz Fundacji Konrada Adenauera grupa uczniów Zespołu Szkół i JS „Strzelec 2007″ w Tymbarku wzięła udział w Konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu „Argument – Biografia- Wartości Humanistyczne w Świecie odczłowieczonym”.
Konferencja odbyła się w MDSM w Oświęcimiu i miała na celu podsumowanie dwuletnich przeprowadzonych warsztatów z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej bazujących na opowiadaniu “Chrystus oświęcimski” autorstwa Zofii Posmysz, świadka historii i pisarki, byłej więźniarką KL Auschwitz.
Pani Zofia trafiła do obozu w maju 1942 roku mając 19 lat i tam właśnie poznała Tadeusza Paolone niezwykłego człowieka oficera Wojska Polskiego, którego po wybuchu II wojny światowej aresztowano i osadzono w więzieniach w Muszynie, Nowym Sączu,Tarnowie, skąd 14 czerwca 1940 roku trafił pierwszym transportem do Auschwitz z numerem obozowym 329 organizując ruch oporu na terenie obozu. Podczas konferencji organizatorzy i uczestnicy podzielili się swoimi odczuciami, spostrzeżeniami i wrażeniami z przeprowadzonego dwuletniego projektu który na pewno pozostanie na dłużej w pamięci zarówno dorosłych jak również młodych ludzi biorących w nim udział.
Dla naszej młodzieży była to więc szczególna okazja aby raz jeszcze przybliżyć sobie postać kapitana Tadeusza Paolone, który jest patronem tymbarskiego strzelca a jednocześnie bohaterem godnym do naśladowania.

Skip to content