Kraków 2015 – obóz klas wojskowych

W dniach 29 – 30 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w swoim inauguracyjnym obozie w jednostce patronackiej 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.

Młodzież miała okazję zapoznać się z historią i tradycją jednostki oraz udziałem żołnierzy w misjach pokojowych.

W trakcie obozu uczniowie uczestniczyli z zajęciach linowych oraz zajęciach taktycznych, saperskich, łączności, chemicznych i strzeleckich.

Wszystkie zdobyte przez młodzież umiejętności będą doskonalone w trakcie kolejnych wyjazdów szkoleniowych.

W końcowym apelu uczestniczył Dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie Pan ppłk Artur Wiatrowski.