Wybieram wolność

„Wybieram wolność czyli rzecz o wyjściu z uzależnienia” to tytuł konferencji jaka odbyła się 15 września br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Konferencja dotyczyła szeroko analizowanej w ostatnim czasie problematyki uzależnień oraz przemocy szczególnie stosowanej wobec dzieci w domu i w szkole.

W konferencji wzięli udział uczniowie klasy drugiej o profilu policyjnym.

Podczas konferencji w której uczestniczyli m.in. starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Mieczysław Uryga, członek Zarządu Powiatu Agata Zięba, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, insp. Robert Hahn, dyrektor PCPR w Limanowej Monika Nawalaniec, kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki Justyna Tokarczyk, Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP Limanowa Małgorzata Jędrzejek, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Jacek Kurzeja, Prezes AMK Limanowa Jerzy Budacz, a także wielu gości w tym przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, szkół: gimnazjum i ponadgimnazjalnych i rodzin zastępczych – podejmowane były starania które miały na celu oszacowanie skali i charakteru zjawiska uzależnień w województwie małopolskim.Podczas konferencji uczestnicy mogli się rownież dowiedzieć o kierunkach zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Konferencję zakończyła prelekcja ks. Edwarda Kobosa pn. „Wychowujesz? Nie krzywdź! Samoocena dziecka krzywdzonego w rodzinie i szkole”. Poruszał w nim problem dot. degradującego wpływu doświadczenia przemocy w dzieciństwie na poczucie własnej wartości człowieka.

Skip to content