Jak można wspomóc nauczanie matematyki – konferencja dla nauczycieli

W dniu 10. 06. 2015 roku w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku odbyła się konferencja „Jak można wspomóc nauczanie matematyki”, w której uczestniczyło 15 nauczycieli matematyki ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Limanowej i Tymbarku oraz 5 nauczycieli gimnazjum z Tymbarku, Jurkowa i Koniny.
Na początku konferencji Janina Konieczna powitała wszystkich zebranych w imieniu Pani dyrektor mgr Jolanty Dunikowskiej – Wszołek oraz podziękowała za zainteresowanie i przy-bycie na spotkanie. Następnie poinformowała o programie, celu konferencji i przedstawiła, że konferencja jest objęta patronatem honorowym Jana Puchały – Starosty Limanowskiego oraz patronatem Stowarzyszenia ROSE, Warszawskiego Centrum GeoGebry i Fundacji Akces.
Konferencję przygotowała i poprowadziła Janina Konieczna przy współpracy z Edytą Śmieszek, Małgorzatą Kulig i Janem Koniecznym w ramach pracy nowo powstałego Ośrodka Tymbark ROSE przy Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.

Na początku konferencji Maciej Lipka i Patryk Biernat uczniowie z klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego w Tymbarku przedstawili w jaki sposób korzystają z programu GeoGebra w trakcie lekcji matematyki i na kółku matematycznym. Podkreślili, że program ten ułatwia uczniom zrozumienie wielu zagadnień matematycznych i pomaga w rozumowaniu dzięki jego szerokiej funkcjonalności i dynamiczności. Ponadto zaznaczyli, że program znacznie uatrakcyjnia lekcję matematyki. Walorem jest również to, że rysunki, wykresy na tablicy są staranne i dokładne oraz że w trakcie zajęć można zrealizować więcej przykładów i zadań.
Maciej Lipka zademonstrował aplet za pomocą którego można przedstawić ilustrację wykresu funkcji f(x)=a/x, g(x)=a/(x-p)+q oraz drugi aplet w którym następowało losowanie wykresu funkcji g(x)=a/(x-p)+q i należało określić odpowiedni wzór funkcji. Patryk Biernat wykorzystując gotowy aplet zaprezentował ilustrację kilku zadań i problemów dotyczących interpretacji geometrycznej układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

W drugiej części konferencji nauczyciele zostali poinformowani, że Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej od 2013 roku realizuje współfinansowane ze środków UE w ramach EFS projekty: „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”.
W dniach 19-20 września 2015, równolegle z VI Ogólnopolską Konferencją GeoGebry, odbędą się konferencje upowszechniające materiały przygotowane w ramach tych projektów. Programy te są opracowane przez Trenerów i Ekspertów Warszawskiego Centrum GeoGebry przy SWPS. Programy są darmowe i będą dostępne od września 2015 roku dla wszystkich nauczycieli matematyki, którzy są zainteresowani ich wykorzystaniem w szkołach. Obecnie programy są w fazie pilotażowego wdrażania w 16 szkołach z całej Polski.
Na stronie Warszawskiego Centrum GeoGebry, będą zamieszczane odpowiednie informacje.
Następnie Janina Konieczna przedstawiła, że program ma rozbudowaną obudowę dydaktycz-ną w skład której wchodzą: scenariusze lekcji, skrypty, poradnik metodyczny, aplety, materiały dodatkowe – nakładki dla uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce. W dalszej części zostały zaprezentowane przykładowe aplety, wchodzące w skład programów.

Przed rozpoczęciem trzeciej części konferencji zademonstrowane zostały modele przestrzenne, drewniane które są od początków szkoły po teraźniejsze modele. Następnie została zaprezentowana wizualizacja zadań ze stereometrii ze zbiorów zadań i z tegorocznej matury rozszerzonej wykonanych w programie GeoGebra. Zwrócono uwagę na aspekty dydaktyczne poszczególnych modeli.

Trzecia część konferencji została przeprowadzona w pracowni komputerowej w formie warsztatowej. Nauczyciele zostali zapoznani jak można uczniom pokazać geometrię przestrzenną przy pomocy programu GeoGebra 3D.

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonali aplety ilustrujące sześcian i niektóre jego własności, ostrosłupy, graniastosłupy, figury obrotowe. Poznali podstawowe możliwości programu takie jak: pokazanie siatki wielościanu, określanie długości odpowiednich odcinków, miar kątów, objętości brył, obracanie i ustawianie bryły w odpowiednim położeniu, oglądanie figur w 3D.

Konferencja trwała 3 godziny. Wszyscy uczestnicy konferencji byli bardzo zadowoleni i stwierdzili, że program GeoGebra3D jest świetnym narzędziem do kształtowania wyobraźni przestrzennej i wizualizacji zagadnień ze stereometrii.

Skip to content