Obóz klas wojskowych – Nowiny 2015

W dniach od 4 do 8 maja 2015 roku uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w terenowym obozie szkoleniowym u podnóża góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z jednostki patronackiej – 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.
Dla klas pierwszych priorytetem były zajęcia linowe i wspinaczka, przygotowujące do letniego obozu w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie. Klasy drugie w trakcie obozu rozpoczęły swój egzamin z przedmiotu przysposobienie wojskowe, obejmujący następujące działy: strzelanie i rzut grantem, łączność i szkolenie chemiczne w zakresie znajomości i posługiwania się sprzętem specjalistycznym, terenoznawstwo w zakresie posługiwania się mapą, kompasem oraz orientacja w lesie, szkolenie saperskie, taktyka z uwzględnieniem znajomości zachowania się na polu walki i praktyczne jej zastosowanie, wspinaczka i zajęcia linowe. Dodatkowo uczniów klas drugich czeka egzamin z pływania oraz praca pisemna, która ma być sprawdzianem nabycia wiedzy teoretycznej z przedmiotu przysposobienie wojskowe.

Uczniowie uczestniczyli ponadto w zajęciach ze sztuk walki, a także brali udział w nocnym alarmie. Został również przeprowadzony bieg na orientację, w trakcie którego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z następujących działów: taktyka, szkolenie chemiczne, saperskie i łączność oraz strzelanie drużynowe.

Zajęcia rozpoczynały się każdego dnia o godzinie 6.00, a kończyły po zmierzchu. Każdy dzień szkolenia był bardzo intensywny, wymagał od uczniów zaangażowania i sprawności fizycznej.

Uczniowie klas drugich wzięli udział w niezwykłej lekcji historii. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Słopnice odbyli marsz ścieżką historyczną 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, który w czasie II wojny światowej prowadził walki w rejonie góry Mogielica.

Uczniowie klas pierwszych brali udział w tradycyjnym nabożeństwie majowym, które oprócz uczestników obozu zgromadziło liczne grono byłych i obecnych nauczycieli naszej szkoły.

Nowiny 2015 to już piętnasty obóz terenowy w rejonie Mogielicy od momentu powstania klas wojskowych w 1999 roku.

Szczególne podziękowania należą się Dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie oraz instruktorom prowadzącym zajęcia z młodzieżą. Ich pełne ofiarności zaangażowanie przyczyni się nie tylko do poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów ale również kreowania pozytywnego wizerunku żołnierza i służby wojskowej.

Wychowawcami klas byli Pani Beata Kumórkiewicz, Pan Krzysztof Przechrzta, Pan Grzegorz Dziadoń, Pan Stanisław Opach oraz Pan Jan Konieczny. Komendantem obozu był Pan płk Jan Dominik.