Uroczysta zmiana dowódcy 16 BPD w Krakowie

2 kwietnia 2015 roku w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy.

W obecności wszystkich pododdziałów batalionu, orkiestry wojskowej oraz zaproszonych gości – dowódców oraz przedstawicieli innych jednostek wojskowych dotychczasowy Dowódca – podpułkownik Daniel Różański wykonując symboliczny gest przekazania Sztandaru Jednostki – przekazał swoje obowiązki podpułkownikowi Arturowi Wiatrowskiemu.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów i przejściem zaproszonych gości na Salę Tradycji 16 bpd.

Na tej doniosłej uroczystości obecna była delegacja naszej szkoły z Panią Dyrektor Jolantą Dunikowską – Wszołek oraz pocztem sztandarowym.

Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkoły złożyła wyrazy uznania i podziękowania ustępującemu Dowódcy – podpułkownikowi Danielowi Różańskiemu. 

Skip to content