Policyjny test sprawności fizycznej

W dniu 15 kwietnia uczniowie trzecich klas policyjnych uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl trzyletnich szkoleń w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o profilu policyjnym uzyskują dodatkowe punkty, przy naborze do policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w teście uczestniczył podinsp. Mieczysław Wojtas Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek.
Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół- Józef Banach, Barbara Rakoczy, Krzysztof Przechrzta i sierż. sztab. Janusz Pach.
Najlepsze czasy uzyskane przez uczniów;
• Gabriel Wojtas — 1,09 min
• Adam Wolski – 1,10 min
• Damian Rzepiszczak — 1,12 min
• Emilia Pasiowiec — 1,24 min
• Anna Piaszczak — 1,25 min
Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

Skip to content