Młodzież zapobiega pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych
1. Albert Smoroński NSP Piekiełko,
2. Paulina Juszczak SP Tymbark,
3. Julia Surdziel NSP Piekiełko,
4. Maksymilian Puchała SP Podłopień,
5. Magdalena Nowak SP Zawadka,

W grupie gimnazjów:
1. Joanna Giza Gimnazjum Tymbark,
2. Kacper Zwierczyk Gimnazjum Tymbark,
3. Angelika Dudek Niepubliczne Gimnazjum Piekiełko,
4. Julia Adamczyk NG Piekiełko,
5. Szymon Bubula NG Piekiełko,

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Małgorzata Giza MDP Tymbark,
2. Sebastian Chyc – Kuros,
3. Adam Dziadkowiec,
4.Maciej Wójtowicz,

wszyscy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

Nagrody zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, wiceprezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, druh Marcin Mrózek z OSP Tymbark a ich fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Firma Tymbark, OSP Tymbark.

Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku.

Robert Nowak

Skip to content