Ćwiczenia drużyny pożarniczej

Dnia 15 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tym razem młodzi druhowie poznawali techniki gaszenia pożarów lasów i traw, postępowanie z osobami poszkodowanymi przygniecionymi przez drzewo, posługiwanie się piłą motorową oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Część praktyczna polegała na rozwinięciu linii gaśniczej bezpośrednio z samochodu gaśniczego oraz zbudowaniu linii zasilającej z użyciem pompy typu Niagara. Głównym celem było zneutralizowanie pożaru i obrona przez nim oraz zmiany stanowisk gaśniczych.

W drugiej części zajęć młodzi ratownicy ćwiczyli wydobywanie osoby poszkodowanej przygniecionej przez drzewo i udzielenie jej pierwszej pomocy z użyciem deski ratowniczej oraz torby ratowniczej R1.

Zajęcia prowadził Pan Szymon Rybka druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku

Skip to content