Siatkówka chłopców

Szkoła: Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
Obszar: Wychowanie fizyczne – pozalekcyjne zajęcia sportowe
Zadanie: Piłka siatkowa chłopców
Data: 18.02.2014
Prowadzący zajęcia: Grzegorz Dziadoń
Czas zajęć: 90 min
Klasa: osoby zainteresowane z poszczególnych klas

W ramach zorganizowania czasu wolnego dla młodzieży, w szkole organizowane są cyklicznie treningi siatkarskie. Mają one na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego a także rozwijanie zainteresowań oraz przygotowanie do zawodów sportowych. W zajęciach systematycznie bierze udział 12 – 15 osób.

Skip to content