Samoobrona

Szkoła: Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
Obszar: Wychowanie fizyczne – pozalekcyjne zajęcia sportowe
Zadanie: Samoobrona
Prowadzący zajęcia: Stanisław Opach
Czas zajęć: 90 min
Klasa: osoby zainteresowane z poszczególnych klas

Zajęcia z samoobrony prowadzone są dwa razy w tygodniu dla chętnych uczniów z klas wojskowych oraz klas policyjnych. Celem tych zajęć jest nauczenie racjonalnych działań pozwalających na szybkie i skuteczne obezwładnienie przeciwnika w sytuacjach zagrożenia własnego bezpieczeństwa.

Skip to content