Taktyka działań ratowniczych w budynkach – ćwiczenia drużyny pożarniczej

Zajęcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odbyły się dnia 10 grudnia 2014 roku. Szkolenie prowadził Pan Szymon Rybka – druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku i funkcjonariusz Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Zakres prowadzonych działań obejmował:
– alarmowanie w OSP,
– łączność: zgłaszanie wyjazdu przez radio, składanie meldunków i relacjonowanie sytuacji w trakcie działań,
– budowanie linii gaśniczych i zasilających samochód wodą,
– technika wchodzenia do budynku zadymionego i przy braku zadymienia,
– przeszukiwanie pomieszczeń i szukanie osób poszkodowanych,
– wynoszenie poszkodowanych z pomieszczeń zadymionych i gdy zadymienie nie występuje,
– komunikacja między ratownikami,
– podstawy dowodzenia rotami,
– lokalizacja i likwidowanie pożarów,
– taktyka gaszenia pożarów.

Skip to content