Kurs rozpoznania ogólnowojskowego

Tymbarscy Strzelcy wzięli udział w kursie rozpoznania ogólnowojskowego w Mrozach koło Siedlec. Drużynowy ZS Patryk Dudek, sekcyjny ZS Marcin Gawron i starszy strzelec Daniel Grabowski nabyte umiejętności wykorzystają w tymbarskim Strzelcu podczas realizacji zadań szkoleniowych.

Patryk Dudek i Daniel Grabowski są uczniami klasy wojskowej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Skip to content