Klasy drugie policyjne w sądeckim MORD i SOIK

Klasy drugie „policyjne” w listopadzie bieżącego roku odbyły szkolenia z psychologiem w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenie adresowane było do młodzieży klas drugich, spośród której w bieżącym roku szkolnym większość będzie podejmować decyzje o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu drogowym.
Uczniowie mogli sami „przejść” badania tzw. psychotesty jakim poddawani są między innymi kierowcy wykonujący transport drogowy, skierowani w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego , w związku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości, bądź którzy przekroczyli punkty karne lub osoby ubiegające się o dodatkowe uprawnienia np. instruktorów czy egzaminatorów.

W dalszej części wyjazdu szkoleniowego uczniowie udali się do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie przeprowadzone zostały kolejne zajęcia profilaktyczne dotyczące zachowań agresywnych i uzależnień. Młodzież również uzyskała informacje na temat szerokiego wsparcia, jakiego udziela sądecki SOIK osobom przeżywającym poważne doświadczenia, w szczególności ofiarom różnorakich cierpień i zachowań.
Na koniec wizyty uczniowie „zwiedzili” izbę wytrzeźwień SOIK-u, gdzie zostały im przedstawione zagrożenia związane z narastającą modą na spożywanie alkoholi.

W Polsce jest przynajmniej kilka milionów osób, które regularnie nadużywają alkoholu bądź są od niego uzależnione. Dodatkowo, niemal u każdego człowieka, który przynajmniej rok żyje z osobą uzależnioną, pojawia się problem zwany współuzależnieniem. Niewykluczone więc, że w naszym kraju liczba osób, które są uzależnione od alkoholu oraz współuzależnione sięga prawie siedmiu milionów! Na jednego mieszkańca przypada w ciągu roku 11 litrów wypitego czystego spirytusu!
Alkohol stanowi przyczynę największej ilości wypadków, rozwodów oraz wielu innych dramatów. Nie ulega wątpliwości, że alkohol stwarza zagrożenie i jest szkodliwy nie tylko wówczas, gdy spożywany jest w nadmiarze, ale okazuje się, że każdy najmniejszy nawet kieliszek alkoholu bezpowrotnie niszczy komórki mózgowe. Alkohol osłabia aktywność układu immunologicznego, przez co może przyczyniać się do wzrostu zachorowań na raka oraz wiele innych chorób, które najczęściej stanowią wynik złego funkcjonowania układu obronnego. Kobiety, które regularnie piją alkohol zwiększają ryzyko zachorowania na raka aż o pięćdziesiąt do stu procent. Okazuje się, że nawet sporadyczne, jednorazowe nadużycie alkoholu może pobudzić tkankę nowotworową do szybszego wzrostu oraz wywołać przerzuty. Niebezpieczeństwo to wydaje się dotyczyć szczególnie kobiet chorych na raka sutka. Uważa się, że piwo w bardzo poważnym stopniu prowadzi do raka jelita grubego, a rak przełyku występuje dwukrotnie częściej u barmanów, zaś u alkoholików aż dwanaście razy częściej niż inne rodzaje raka.

Skip to content