Obóz w Niedzicy 2014

W dniach od 15 do 18 października 2014 roku odbył się specjalistyczny obóz szkoleniowy dla uczniów klasy wojskowej. Dla klasy II A był to już czwarty obóz w toku kształcenia w ramach przedmiotu przysposobienie wojskowe.

Zajęcia na obozie prowadzili instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.

Głównym założeniem tego obozu była wspinaczka skałkowa, zajęcia z linami i pokonywanie ściany wspinaczkowej. Zajęcia te odbywały się na skałkach w rejonie miejscowości Krępna oraz na ściance wspinaczkowej udostępnionej przez GOPR w Rabce. Wspinaczka wymagała nie tylko dużej sprawności fizycznej, lecz także opanowania i wytrwałości.

Kolejny blok zajęć stanowiła taktyka w terenie lesistym, połączona z elementami łączności, rozpoznaniem minerskim drogi i przeszukaniem pojazdu. Uczniowie brali również  udział w zajęciach na wodzie. W trakcie pływania pontonami ćwiczyli umiejętność pracy zespołowej i odpowiedzialności za realizację wspólnego zadania.
W trakcie obozu młodzież zwiedziła również zaporę wodną oraz wzięła udział w rejsie statkiem z Czorsztyna do Niedzicy.
Obóz stanowił ciekawe doświadczenie dla uczniów, gdyż specyfika zajęć była inna niż na poprzednich obozach. Kolejny, a zarazem ostatni obóz dla tej klasy będzie miał miejsce w maju 2015 roku. Będzie on stanowił podsumowanie i zakończenie edukacji wojskowej.

Opiekunami w trakcie obozu byli:
mgr Grzegorz Dziadoń
mgr Halina Jurek
płk Jan Dominik.

Skip to content