Ścieżka historyczno-edukacyjna 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS “Strzelec” OSW w Tymbarku wzięła udział w uroczystości otwarcia w Słopnicach Ścieżki Historyczno – Edukacyjnej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej im. kpt. Juliana Krzewickiego.
Strzelcy zabezpieczyli obsługę liturgiczną, przeprowadzili apel poległych i wystawili wartę przy krzyżu partyzanckim, gdzie w czasie II wojny światowej, w miejscu współczesnego krzyża partyzanckiego stał ołtarz przy którym ks. Jan Stelmach “Urban” odprawiał msze święte z okazji uroczystości i świąt dla partyzantów walczących z okupantem.
Tymbarscy Strzelcy zaproszenie do udziału w uroczystości otrzymali od wójta gminy Słopnice Adama Sołtysa i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej przy współpracy z Gminą Słopnice oraz Nadleśnictwem Limanowa przygotowało pieszy szlak w postaci: ścieżki historyczno – edukacyjnej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej im. kpt. Juliana Krzewickiego.

Ścieżka ma na celu upamiętnienie miejsc działalności konspiracyjnej, utrwalenie pamięci o żołnierzach – partyzantach Ziemi Limanowskiej, żołnierzach 1. psp AK oraz ofiarach poniesionych przez ludność cywilną z rąk okupantów: niemieckiego i sowieckiego.

Skip to content