Rocznicowe strzelanie

Urząd Gminy w Tymbarku, Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, OSP Tymbark i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku były organizatorami zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej i łucznictwa.
Zawody zorganizowano w 100. rocznicę Czynu Legionowego i wybuchu I wojny światowej oraz 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W zawodach udział wzięła młodzież z organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Tymbark.
W konkurencjach strzeleckich, które prowadzili instruktorzy z Klubu Łuczniczego Błękit z Gruszowca i UKS Tymbark doskonale radziły sobie dziewczęta z MDP.

Robert Nowak

informacja pochodzi ze strony http://www.tymbark.pl/pl/203/1922/rocznicowe-strzelanie.html

Skip to content