Obóz Strzelca

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Tymbark, mogła uczestniczyć we wspólnym kilkudniowym obozie szkoleniowym z zakresu Przysposobienia Wojskowego (Obrony Cywilnej).

Młodzież brała udział w zajęciach z zakresu strzelectwa sportowego, które prowadził instruktor strzelectwa sportowego Grzegorz Dziadoń – prezes UKS Tymbark, łucznictwa, ratownictwa medycznego (teoretycznego i ćwiczeń praktycznych) prowadzonego przez ratowników OSP Tymbark pod dowództwem kpt. Tomasza Kaptura. Nie zabrakło również nocnych wypraw górskich (Góra Łopień), musztry i zajęć z samoobrony.

Zajęcia prowadziła również kadra dowódcza tymbarskiego Strzelca, w tym Ratownicy Pola Walki: drużynowy ZS Patryk Dudek (uczeń klasy III LO o profilu wojskowym tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN) i sekcyjny ZS Marcin Gawron. Zajęcia z zakresu samoobrony prowadził instruktor taekwondo, plutonowy ZS Stanisław Opach (3 Dan), musztrę i zajęcia wojskowe żołnierz 16 bpd w Krakowie – plutonowy ZS Mariusz Odziomek.
Komendantem obozu był plutonowy ZS Stanisław Opach, a dowódcą plutonu – plutonowy ZS Karol Natonek.

Prowadzenie tego typu zajęć wśród młodzieży jest bardzo ważnym elementem szkoleniowym z zakresu wojskowości i obronności Państwa oraz przygotowaniem młodzieży do działań w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja obozu możliwa była dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku.

Robert Nowak

Skip to content