Ratownicy pola walki

W dniach od 28.07 do 1.08.2014 roku Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku – drużynowy ZS Patryk Dudek (uczeń klasy III LO o profilu wojskowym Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku) i sekcyjny ZS Marcin Gawron, odbyli kurs Ratownika Pola Walki (Combat Lifesaver) w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Przez 5 dni, podczas wykładów i ćwiczeń praktycznych, poznawali techniki pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, przedszpitalnej opieki medycznej na polu walki oraz wzywania medycznej ewakuacji MEDEVAC.
Ćwiczenia praktyczne odbywały się m.in. w salach wykładowych, Symulatorze Pola Walki oraz na torze przeszkód.

W ostatnim piątym dniu kursu, odbyły się egzaminy teoretyczne oraz praktyczne, po zdaniu których tymbarscy Strzelcy uzyskali certyfikat oraz tytuł Ratownika Pola Walki.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu MON, Komendy Głównej ZS Strzelec OSW i Samorządu Gminy Tymbark.

Robert Nowak

informacja pochodzi ze strony http://www.tymbark.pl/pl/203/1911/ratownicy-pola-walki.html

Skip to content