XV Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Krakowie 2014

Po zakończeniu roku szkolnego 2013- 2014, dnia 29 czerwca 2014 roku, już po raz piętnasty uczniowie klasy wojskowej wyjechali na dwutygodniowy obóz do jednostki patronackiej, którą jest 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie.
Szkolenie w jednostce patronackiej, z wykorzystaniem obiektów i sprzętu, uzupełnia i wzbogaca program nauczania z przedmiotu przysposobienie wojskowe. W trakcie obozu przeprowadzone były zajęcia terenowe: taktyka w terenie zurbanizowanym, saperskie rozpoznanie terenu, rozwijanie łączności radiowej i liniowej, zajęcia chemiczne, strzelectwo, biegi na orientację, zajęcia spadochronowe, wspinaczka pionowa na skałkach i pozioma na linach. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów 16 bpd, którzy wielokrotnie służyli na misjach pokojowych.
Poza szkoleniami młodzież miała okazję rozwijać swoje inne zainteresowania. Uczniowie zwiedzili 8. Bazę Lotnictwa Transportowego na Balicach, Muzeum Lotnictwa na Czyżynach, Muzeum Techniki w Nowej Hucie, Muzeum Armii Krajowej. Ponadto czterokrotnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni i mogli lepiej poznać Kraków i jego okolice.
Ciekawymi i nowymi dla uczniów zajęciami jest wspinaczka skałkowa. Są to zajęcia wysokościowe wymagające od uczniów przygotowania fizycznego, opanowania i często pokonania lęku przed otwartą przestrzenią. Uczestnictwo w tych zajęciach dawało uczniom mnóstwo satysfakcji i radości.
Na zakończenie obozu, zgodnie z tradycją, rozegraliśmy mecz towarzyski z reprezentacją 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Nie udało nam się wygrać, mimo wyrównanej walki musieliśmy uznać wyższość przeciwnika. Po meczu nastąpiły gratulacje i pełne szacunku podziękowania.
Uczniowie klasy pierwszej wojskowej zaliczają się do tych młodych ludzi, którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość i dążą do ich realizacji. Życzymy im, aby za dwa lata, po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego, rozpoczęli swoją karierę zawodową z strukturach Wojska Polskiego.
Wychowawcą klasy jest Pan mgr Grzegorz Dziadoń, opiekunem uczniów w trakcie obozu była również Pani mgr Halina Jurek, zaś Komendantem Obozu Pan płk dypl. inż. Jan Dominik.

Skip to content