Wolni od uzależnień

To hasło przewodnie happeningu, który odbył się dnia 12 czerwca 2014 roku w Tymbarku. Akcja ta została zrealizowana przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej i Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki- najnowszej inicjatywy społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Ideą tej akcji jest promowania mody na życie wolne od uzależnień. Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00. Ten gest nazywamy zrywem wolnych serc. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. W happeningu wzięli udział Nauczyciele i Uczniowie ze szkół z terenu gminy Tymbark: Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku, Gimnazjum Samorządowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Czynny udział w tej akcji wzięli również: Pan Lech Nowak- Wójt Gminy Tymbark, Pani Maria Szubryt z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Pan Krzysztof Raczek- Komendant Komisariatu Policji w Zawadce.
Uczestnicy happeningu „Wolni od uzależnień” przeszli ulicami Tymbarku, aby wspólnie na tymbarskim rynku uczestniczyć w Zrywie Wolnych Serc. Trasę przemarszu zabezpieczyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej i funkcjonariusze Komisariatu Policji w Zawadce. Ciekawy program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy IB o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Pokazali oni jak wielkim problemem współczesnego świata są uzależnienia i jak twórczo promować modę na życie bez przemocy i uzależnień. W trakcie happeningu uczestnicy złożyli odbicia swoich dłoni pod symboliczną deklaracją życia bez nałogów. Był to rodzaj zamanifestowania swojej postawy moralnej- człowieka wolnego. W trakcie happeningu został również rozstrzygnięty konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować swoje prace zgromadzonej na tymbarskim rynku publiczności.
Dziękujemy Wszystkim Osobom, dzięki których zaangażowaniu ta inicjatywa mogła zostać zrealizowana.

Happening „Wolni od uzależnień” był dla uczniów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku kolejną akcją, w której uczestniczyli w ramach realizowanego w szkole Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dnia 11 czerwca mogli oni bowiem obejrzeć spektakl profilaktyczny w wykonaniu artystów Teatru Moralitet z Krakowa.

Skip to content