Straż pożarna na obozie policyjnym

W czasie tygodniowego obozu terenowego zorganizowanego w Słopnicach Górnych na zboczach Cichonia, uczniowie pierwszych klas policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uczestniczyli między innymi w zajęciach prowadzonych przez instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i druhów z OSP Słopnice Dolne. W tych klasach jest bowiem grupa uczniów należąca do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Tymbark.
W trakcie ćwiczeń wszyscy mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania straży pożarnej obecnie w krajowym systemie zarządzania kryzysowego, a także uczestniczyć czynnie w prowadzonych działaniach z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu specjalistycznych samochodów. Poznawali więc ratowniczy sprzęt mechaniczny, ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne, rozwijali linie gaśnicze, poznawali wiedzę dotyczącą gaszenia pożarów lasów torfowisk i upraw rolnych, oraz użycia w takich akcjach sprzętu gaśniczego. Dodatkowo instruktorzy dużo czasu poświęcili zajęciom z pierwszej pomocy przed medycznej gdzie każdy mógł sprawdzić poziom swoich umiejętności w działaniach ratujących życie, oraz udzielić w sposób właściwy pomocy przedlekarskiej.

Skip to content