Profilaktyka w szkole

W dniu 13 maja 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku miało miejsce szkolenie dla uczniów. Odbyło się ono w związku z realizowanym w szkole Projektem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W tym szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas o profilu policyjnym, w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne.

Spotkanie przeprowadzone zostało dla uczniów klas pierwszych przez asp. sztab Roberta Bretnera z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dotyczyło ono profilaktyki antynarkotykowej. W zwalczaniu przestępczości narkotykowej policja nie może bowiem ograniczyć się wyłącznie do działań operacyjnych. Równie ważne są działania skoncentrowane na profilaktyce i ostrzeganiu czemu miało służyć to spotkanie z doświadczonym w sprawach zwalczania przestępczości narkotykowej funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej.

Skip to content