Obóz Nowiny 2014

W dniach od 6 do 9 maja 2014 roku odbywa się obóz terenowy dla klas wojskowych w rejonie góry Mogielica. Jak co roku zajęcia prowadzą instruktorzy z 16 batalionu powietrzno- desantowego w Krakowie.
W ciągu pierwszych dwóch dni obozu młodzież, podzielona na kilkunastoosobowe zespoły, uczestniczyła w następujących zajęciach: taktycznych, terenoznawstwie i biegach na orientację, zajęciach linowych, w tym różnych sposobach pokonywania przeszkód, zajęciach chemicznych, inżynieryjno- saperskich, zajęciach z posługiwania się sprzętem łączności radiowej i telefonicznej polowej.
W planie obozu przewidziane są również wymarsze na Mogielicę.

Podczas ostatnich dwóch dni obozu odbędzie się egzamin końcowy z przedmiotu przysposobienie wojskowe dla uczniów klas drugich.

Kadrę obozu stanowią: płk Jan Dominik, wychowawcy klas wojskowych Janina Konieczna, Marta Jabrucka- Dyrek i Grzegorz Dziadoń.

Do obejrzenia relacji z kolejnych dwóch dni obozu Nowiny 2014 zapraszamy już w najbliższym tygodniu.

Skip to content