Obóz “Nowiny 2014” – zakończony

W naszej szkole, to co się dobrze zaczyna, kończy się jeszcze lepiej. Dnia 9 maja zakończył się trwający cztery dni obóz terenowy dla uczniów klas wojskowych.

Uczniowie klas drugich zdawali egzamin teoretyczny i praktyczny z przedmiotu przysposobienie wojskowe. Egzamin obejmował przedstawienie pracy pisemnej oraz praktyczny i teoretyczny test z taktyki, łączności, terenoznawstwa, ratownictwa ogólnego i chemicznego oraz inżynieryjno- saperskiego.

Instruktorzy 16 batalionu powietrzno- desantowego w Krakowie, którzy przeprowadzali egzamin ocenili poziom wiedzy uczniów jako wysoki.

Dnia 8 maja, zgodnie z tradycją obozów klas wojskowych, odbyła się uroczysta msza święta polowa. We wspólnej modlitwie i spotkaniu z uczniami uczestniczył pan Józef Piętak- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Zakończenie obozu i pożegnanie po wysiłku i nocnym alarmie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Uczniowie wyrazili wdzięczność instruktorom z 16 bpd za przeprowadzone zajęcia i zaangażowanie.
Komendantem obozu był Pan płk dypl. inż. Jan Dominik.

Skip to content