Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – spotkanie

W dniu 13 maja 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyło się spotkanie dla uczniów klas policyjnych z Panią Haliną Gwiżdż – psycholog Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zostało ono zorganizowane dla uczniów klas drugich, z których większość w bieżącym roku szkolnym będzie, bądź już ubiega się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. W czasie szkolenia poruszane były problemy związane z policyjno- prawnymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wpływ uzależnień, ryzyka, stresu, jak również predyspozycje. W czasie szkolenia uczniowie mogli obejrzeć krótki film pt. „Masz jedno życie”, który pokazywał kilka wybranych zdarzeń drogowych, a także ich dalekosiężne skutki, nie tylko dla sprawców ale również dla ofiar. Film wzbudził refleksję, iż wypadek drogowy nie kończy się w czasie usunięcia jego skutków na drodze, ale niejednokrotnie ma wpływ na dalsze życie stron zdarzenia drogowego. W wielu przypadkach sprawcy trafiają do zakładów karnych, a ofiary zostają kalekami lub sierotami.

Zajęcia te są elementem programu przedmiotu bezpieczeństwo publiczne, realizowanego w klasach o profilu policyjnym. Przy realizacji tego przedmiotu nasza szkoła korzysta ze wsparcia wielu instytucji, do których należy również Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 

Tematyka dotycząca bezpieczeństwa uczniów związana jest również z realizowanym w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku Projektem “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Skip to content