Strzelcy w szkole podstawowej

Na zaproszenie wychowawców klas V–VI Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, w dniu 4 marca 2014 roku, przeprowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu historii Strzelca, pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia i wyposażenia strzeleckiego, bezpieczeństwa podczas zajęć z zielonej i czarnej taktyki oraz tradycji Oręża Polskiego.

Zajęcia prowadzili: drużynowy ZS Karol Natonek, dowódca plutonu oraz sekcyjni ZS Agata Sopata, Katarzyna Badyla, Patryk Dudek i Wiktor Baczyński, uczniowie klas II Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej.

Ciekawie przeprowadzone zajęcia już zachęciły dzieci do wstąpienia w szeregi Strzelca do grupy Orląt.

Tego typu spotkania będą kontynuowane w pozostałych szkołach podstawowych na terenie gminy Tymbark.

Skip to content