Konferencja – jak z geogebrą można pokazać matematykę

W dniu 27.02.2014 roku w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku odbyła się konferencja
„Jak z GeoGebrą można pokazać matematykę”, w której uczestniczyli nauczyciele matematyki ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego. Konferencję przygotowała i poprowadziła Janina Konieczna, która jest certyfikowanym trenerem i ekspertem GeoGebry oraz dyplomowanym nauczycielem matematyki w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.
Spotkanie otworzyła pani mgr Jolanta Dunikowska – Wszołek Dyrektor Zespołu Szkół w Tymbarku. Na początku Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych nauczycieli i poinformowała, że konferencja jest objęta patronatem honorowym Jana Puchały – Starosty Limanowskiego, patronatem Stowarzyszenia ROSE i Warszawskiego Centrum GeoGebry oraz podała kilka informacji na temat Zespołu Szkół w Tymbarku.

Następnie w swoim wystąpieniu podkreśliła, że matematyka odgrywa ogromną rolę w wielu dziedzinach życia i dlatego tak ważne jest jej nauczanie. W związku z tym doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i poszukiwanie nowych ciekawych form pracy z uczniem w pracy dydaktycznej nauczyciela jest bardzo cenne. GeoGebra w nauczaniu matematyki może wspomagać nauczanie i uczenie się matematyki. Na koniec swojego wystąpienia pani dyrek-tor Jolanta Dunikowska – Wszołek życzyła wszystkim przybyłym nauczycielom sukcesów zawodowych, satysfakcji w pracy z uczniami oraz dobrych i owocnych wrażeń z konferencji.

Kolejnym punktem konferencji był wykład wygłoszony przez Janinę Konieczną, w którym na początku przedstawiła prezentację wykonaną w programie GeoGebra zawierającą krótką historię programu GeoGebry i jego celów.

Następnie pokazała przykłady swoich apletów, które animują różne zagadnienia matematyczne oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z programem na lekcji matematyki. W dalszej części wykładu zaprezentowała w jaki sposób można wykorzystać do swojej pracy gotowe aplety zamieszczone na GeoGebraTube, GeoGebraWiki, gdzie szukać wskazówek do nauki i obsługi programu oraz zachęcała do uczestnictwa w kursach e-learningowych prowadzonych przez ROSE.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty przeprowadzone przez Janinę Konieczną w pra-cowni komputerowej. Uczestnicy otrzymali materiały warsztatowe, które zawierały bardzo szczegółowe instrukcje do wykonania apletów. Na podstawie materiałów i wskazówek prowadzącej nauczyciele samodzielnie wykonywali aplety wykonane w GeoGebrze ilustrujące przykładowe zadania z planimetrii i algebry.

Na podstawie przygotowanych zadań pokazano w jaki sposób można animować pojęcia matematyczne, jak niektóre zadania można przedłużać lub zwiększać poziom ich trudności tak aby uczniom ułatwić zrozumienie matematyki i uatrakcyjnić jej uczenie się.

Spotkanie trwało 3 godziny. Wszyscy uczestnicy konferencji byli bardzo zadowoleni i wyrazili, że bardzo dużo się nauczyli i dowiedzieli o programie GeoGebra. Ponadto stwierdzili, że brakuje tego typu spotkań, które służą jednocześnie wymianie doświadczeń i integracji.

Skip to content