Obóz klasy wojskowej w 16 Batalionie Powietrzenodesantowym w Krakowie

W dniach od 19 do 21 lutego 2014 roku odbył się obóz dla klas pierwszych o profilu wojskowym. Obóz ten jest kompleksowym szkoleniem zapoznawczym. Nasza jednostka patronacka- 16 batalion powietrzno- desantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie, zatrudnia instruktorów oraz posiada specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możliwe jest zrealizowanie profesjonalnych zajęć.

Młodzież, uczestnicząca w obozie, brała udział w następujących szkoleniach:
– taktyki, czyli umiejętności poruszania się na polu walki,
– maskowania,
– strzelania z broni palnej i śrutowej oraz szybkiego strzelania,
– rzut granatem na celność i odległość,
– chemiczne, czyli jak wykryć środek trujący i czym go zneutralizować,
– jak wykonać ścieżkę w zaminowanym polu i jak ja oznaczyć,
– łączność- jak nawiązać łączność i zaszyfrować wiadomość.

Uczniowie brali również udział w zajęciach na basenie, gdzie doskonalili techniki pływackie oraz mogli sprawdzić się czasowo na dystansie 25 metrów.

Zajęcia przebiegały bardzo sprawnie i z dużą intensywnością.

Koordynatorem szkolenia z ramienia 16 bpd. była Pani porucznik Agnieszka Kolarska.

Skip to content