Ślubowali na sztandar

13.XI.2013 – w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku świętowano 95 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość była połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciel władz samorządowych, organizacji społeczno – wychowawczych i instytucji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły:

  • ks. Edward Nylec – Dziekan Dekanatu Tymbark,
  • Mieczysław Uryga – członek Zarządu Powiatu limanowskiego,
  • Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego,
  • insp. Robert Hahn – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
  • por. Magdalena Kolarska – z 16. batalionu powietrznodesantowego w Krakowie,
  • płk rezerwy Bolesław Krajewski ze Związku Oficerów rezerwy w Krakowie,
  • st. sierżant Ireneusz Piszczek – KP Policji w Limanowej i członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Limanowa
  • komisarz Jarosław Pachut – z Komisariatu Policji w Tymbarku
  • Insp.Robert Nowak – dowódca Jednostki „ STRZELEC 2007′ w Tymbarku
  • Małgorzata Trzópek – przewodnicząca Rady Rodziców ZS

Obecni byli także rodzice uczniów klas pierwszych.

Drogi Polaków do niepodległości przedstawiła w krótkim wystąpieniu Dyrektor Zespołu Szkół – mgr Jolanta Dunikowska – Wszołek. Następnie odbyło się przekazanie Sztandaru Zespołu Szkół. W skład nowego pocztu weszli tradycyjnie uczniowie klas drugich o profilu wojskowym: Klaudia Kulka, Sandra Topór, Mateusz Dudziński.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i otrzymali emblematy poszczególnych typów szkół, tym samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Wyjątkowego wyróżnieni a dostąpili przedstawiciele klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie na sztandar (Karol Płatek – kl. I „a”, Joanna Wojnarowska – kl. I „a”, Sylwia Kostecka – kl. I „b”, Bartłomiej Ziach – kl. I „c”). Uroczystość zakończył program okolicznościowy poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości który zaprezentowali uczniowie klasy I „ c” o profilu bezpieczeństwo publiczne pod opieką mgr Haliny Jurek.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa obrazująca walki w Galicji Zachodniej w 1914 roku, przygotowana przez Ireneusza Piszczka z oddziału limanowskiego PTH.

Skip to content