Ćwiczenia służb ratowniczych

W dniu 10 października około godziny 15:30 w budynek Szkoły Podstawowej w Podłopieniu uderzył samochód. W wyniku zderzenia zablokował główne wyjście ewakuacyjne ze szkoły oraz naruszył konstrukcję budynku i uszkodził instalacje. Dyrektor Szkoły zarządza ewakuację dzieci. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP zadysponowało do działań jednostki OSP z terenu Gminy Tymbark, oraz służby współdziałające – to scenariusz ćwiczeń jednostek OSP z terenu gminy Tymbark, uczniów klas pożarniczych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz członków organizacji Strzelec w Tymbarku w ramach systemu zarządzania kryzysowego, opracowany przez st. kpt Wojciecha Frączka.

Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek OSP w gminie, klas pożarniczych i tymbarskiego Strzelca oraz praktyczne sprawdzenie poziomu wyposażenia i wyszkolenia zastępów do działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ramach systemu zarządzania kryzysowego – mówi st. kpt Wojciech Frączek z KP PSP w Limanowej, nauczyciel klas pożarniczych.

Działania jednostek ratowniczych oraz organizacji współdziałających, klas pożarniczych i tymbarskiego Strzelca zostały wysoko ocenione przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Gospodarz gminy Tymbark Lech Nowak podziękował wszystkim strażakom i osobom biorącym udział w ćwiczeniach za profesjonalizm w prowadzeniu działań ratowniczych oraz troskę o sprzęt i wyposażenie poszczególnych jednostek OSP. Bardzo ważnym elementem szkoleniowym jest organizacja tego typu ćwiczeń na terenie gminy Tymbark w ramach zarządzania kryzysowego – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP w Tymbarku, kierownik ćwiczeń. Każdorazowo do ćwiczeń włączamy młodzież z klas pożarniczych i organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku. To młodzież jest nadzieją na dalszy rozwój jednostek straży pożarnej.

Skip to content