Certyfikat “Szkoła promująca bezpieczeństwo” dla ZS im. KEN w Tymbarku

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku został wyróżniony Certyfikatem „Szkoła Promu-jąca Bezpieczeństwo” na lata 2013- 2015. Jest to projekt realizowany pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Dnia 3 października 2013 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wręczone zostały Certyfikaty. Podczas uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Paweł Dzierżak oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W swoich wystąpieniach podkreślali oni rolę nauczycieli w budowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Wskazywali oni również na szkołę, jako miejsce kształtowania postaw obywatelskich młodzieży.

Certyfikat dla ZS im. KEN w Tymbarku odebrała delegacja w składzie: mgr Jolanta Dunikowska- Wszołek- Dyrektor ZS, mgr Małgorzata Kulig- pedagog, sierż. mgr inż. Janusz Pach- nauczyciel przedmiotu „bezpieczeństwo publiczne oraz Katarzyna Brzazgoń przedstawicielka uczniów i jednocześnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Otrzymany Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” stanowi dla szkoły podsumowanie jej dotychczasowych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów i jest wyzwaniem, aby w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania mające na celu budowanie atmosfery szkoły bezpiecznej.

Skip to content