Obóz szkoleniowo- kondycyjny klasy pożarniczej w Kościelisku

W dniach od 9 do 13 września 2013 roku uczniowie klasy trzeciej o profilu pożarnictwo uczestniczyli w obozie szkoleniowo- kondycyjnym pod kierunkiem instruktorów Straży Pożarnej z PSP Zakopane i OSP Kościelisko. Uczniowie przeszli szkolenie z zakresu: łączność w akcji ratowniczo- gaśniczej, pożary lasów i pół uprawnych, sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny. Brali również udział w zajęciach z taktyki działań gaśniczych.

W ramach obozu zorganizowano również wycieczkę górską na Czerwone Wierchy.

Kadrę obozu stanowili: mgr Irena Ociepka- wychowawca klasy III A, kpt. mgr inż. Wojciech Frączek- nauczyciel przedmiotu pożarnictwo oraz mgr Józef Banach.

Skip to content