Europejski Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół w Tymbarku

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, aby zwrócić uwagę społeczności szkolnej na różnorodność lingwistyczną Europy.Nasz kontynent posiada 24 języki urzędowe, a na jego terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi.

Dzień Języków Obcych to również doskonała okazja do nauki przez zabawę. W tym roku szkolnym został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Języki obce drogą do sukcesu”, uczniowie przygotowali również prezentacje na temat historii, kultury i tradycji wybranych państw europejskich.

Prezentacje zostały wzbogacone podkładem muzycznym w różnych językach. Dodatkowo,w celu doskonalenia i utrwalenia słownictwa, wszystkie pomieszczenia i wyposażenie znajdujące się w budynku szkoły zostały opatrzone napisami w języku angielskim i niemieckim. Szkolna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Wydarzenie to miało na celu promocję nauki języków obcych oraz zapoznanie z kulturą krajów europejskich.

Skip to content