Kandydaci do Policji

We wtorek tj.16 kwietnia 2013 roku uczniowie trzecich klas policyjnych Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku uczestniczyli w teście sprawnościowym będącym jednym z elementów końcowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ukończenia szkoły o tym profilu.

Sprawdzian umiejętności praktycznych uczniów został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzania kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali;

• mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek- dyrektor Zespołu Szkół
• podinsp. Mieczysław Wojtas-Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół w Tymbarku;
• st. sierż. Janusz Pach
• mgr Józef Banach
• mgr Barbara Rakoczy
• mgr Krzysztof Przechrzta

W sprawdzianie uczestniczący uczniowie klas III „d” i III „e” pokonywali tor przeszkód w wyznaczonych limitach czasu /1,45.0/, najlepsi pokonali go poniżej jednej minuty i dziewięciu sekund. Test sprawności został zorganizowany na hali sportowej w Tymbarku.

Skip to content