Finał VIII edycji konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”

W miniony piątek 15.03.2013 r. najlepiej zapowiadające się talenty biznesowe, czyli laureaci konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” odebrali nagrody za najciekawsze pomysły.

Do konkursu organizowanego już po raz ósmy przez Powiat Limanowski i Radę Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego zgłoszono 35 projektów. Konkurs miał na celu promocję postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego oraz zachęcenie do wykazania się własnymi pomysłami. Specjalna Nagroda Starosty Limanowskiego, którą przewidywał regulamin trafiła w tym roku – do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, za wysoki poziom nadesłanych prac.

Projekty zgodnie z regulaminem konkursu, oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego: Franciszek Dziedzina – wicestarosta limanowski, Stanisław Gągała – prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Stanisław Gorczowski – dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej, Artur Krzak – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej, Grzegorz Dziadoń – nauczyciel w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, Teresa Wnękowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej – pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Komisja przy ocenie prac szczególną uwagę zwracała na oryginalność i innowacyjność przedsięwzięcia, przejrzystość treści (dobór odpowiedniego słownictwa, spójność przekazywanych informacji), trafność analizy przedsięwzięcia w otoczeniu (Analiza SWOT), a także analizę finansową (realność przedsięwzięcia).

Następujące prace zdobyły Nagrodę Starosty Limanowskiego – rzutnik multimedialny dla naszej szkoły.

Wszystkie pomysły powstawały pod opieką merytoryczną mgr inż. Danuty Haśnik.

  • Wyróżnienie: Ewa Krzeszowiak, Sara Hobot  kl. III b       „Sek-Tor”
  • Diana Ślusarczyk   kl. III c                                           „Usługi budowlano dekarskie”
  • Klaudia Kapturkiewicz kl. III c                                    „Beskid”
  • Mariola Joniak, Anna Trzeciak   kl. I c                         „Słodkie dzieła sztuki”
  • Beata Leśniak, Dorota Kosek   kl. I d                          „Lombard B&D”
Skip to content