Goście z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Krakowie

W dniu 20 lutego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku gościli przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Krakowie: Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Paweł Pajorski, zastępca dyrektora Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Jacek Piwowarski, a także Pani dr Joanna Stojer-Polańska pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie z dyrekcją naszej szkoły dotyczyło współpracy przy wdrożeniu programu autorskiego „Ochrona Osób i Mienia” w klasie Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo Pani Joanna Stojer-Polańska – doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim poprowadziła z młodzieżą klas maturalnych, policyjnych i pożarniczych zajęcia z kryminalistyki i kryminologii.

Zainteresowania naukowe Pani doktor, to oddziaływanie mediów na postępowania karne, cyberterroryzm, medycyna sądowa, dowód naukowy, biegły w procesie karnym.

Skip to content