Święto Niepodległości 11 listopada 2012 w Tymbarku i na Chyszówkach

Program patriotyczny naszej szkoły szczególną uwagę zwraca na czynny udział grona pedagogicznego i uczniów w świętach państwowych. Tak też było 11 listopada w Tymbarku i na Chyszówkach.

W obchodach Święta Niepodległości w Tymbarku uczestniczyła grupa uczniów z klas bezpieczeństwa publicznego, pożarnictwa i klas wojskowych, której opiekunem był pan Janusz Pach, nauczyciel przedmiotu bezpieczeństwo publiczne, oraz z-ca Dyrektora pan Józef Piętak, panie Janina Konieczna, Marta Dyrek i Zdzisława Odziomek.

Natomiast w uroczystości na Chyszówkach grupa 40 uczniów i 8 nauczycieli, wśród nich Pani Dyrektor mgr Jolanta Dunikowska – Wszołek, wzięła udział w uroczystościach przy pomnikach Marszałków: Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego.

Zmianę wart pełnili jednocześnie przy obu pomnikach uczniowie:

 • Różański Dariusz
 • Bogucki Damian
 • Zięba Kamil
 • Cichorz Tadeusz
 • Armatys Katarzyna
 • Świder Patryk
 • Burek Magdalena
 • Ligas Patryk

Dowódcą warty honorowej była: Ewelina Syc. Sztandar reprezentowali:

 • Łabuz Małgorzata,
 • Sewioło Magdalena
 • Hagowski Tomasz

Flagę przy dźwiękach Hymnu Narodowego podnosili:

 • Kuchta Izabela
 • Dziedzic Piotr
 • Napora Tomasz

Kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła Pani Dyrektor wraz z delegacją uczniów. Apel poległych bardzo dostojnie prowadził Jacek Bulanda, któremu asystowali uczniowie klas II o profilu wojskowym.

Niewątpliwie można stwierdzić, iż w naszej Małej Ojczyźnie też wiemy, jak godnie uczestniczyć w świętach państwowych i rozumiemy, co oznacza słowo PATRIOTYZM.

Opracował: płk Jan Dominik

Skip to content