Spotkanie partnerów projektu “Szkoła promująca bezpieczeństwo”

W roku szkolnym 2012- 2013 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. To program realizowany pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Realizując Projekt w naszej szkole szczególny nacisk położyliśmy na profilaktykę i promocję pozytywnych zachowań i wartości.

W dniu 11 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie z Partnerami naszego Projektu. Są to przedstawiciele Instytucji wspierających pracę szkoły, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym. W spotkaniu wzięli udział: Pan Mieczysław Uryga z Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Artur Krzak- Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Limanowej, Pan Lech Nowak- Wójt Gminy Tymbark, Pan Robert Nowak- Komendant Organizacji Społeczno Wychowawczej „Strzelec”, Pani Karolina Bukowiec i Pan Stanisław Piegza- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Pan Krzysztof Raczek- Komendant Komisariatu Policji w Tymbarku.

Celem spotkania była diagnoza bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym, sprawozdanie z realizacji zadań Projektu oraz sformułowanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Wszystkim Partnerom naszego Projektu dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie w prace, które podejmujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Jesteśmy przekonani, że edukacja i profilaktyka to inwestycja w przyszłość i podstawa do budowania ładu i porządku społecznego.

Skip to content