Zajęcia z ratownictwa medycznego

W dniu 02.02.2012 roku klasa II c o profilu wojskowym odbyła zajęcia teoretyczne i praktyczne z działu ratownictwo medyczne.

Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny przeprowadzili studenci III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wydział Ratownictwo Medyczne.

Opiekunem studentów Mariusza Odziomka i Pawła Opach była Pani mgr Urszula Cisoń – Apanaszewicz. Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne i pozwoliły, aby każdy z uczniów po kilka razy mógł przećwiczyć omawiane zagadnienia.

Praktycznie powtórzymy omawiane zagadnienie na obozie w miesiącu maju.

Opracował: płk dypl inż. Jan Dominik

Skip to content