Uczniowie klasy policyjnej w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu

Dnia 5 marca klasa III A była na kolejnej wycieczce programowej związanej z programem klasy policyjnej – uczniowie odwiedzili Zakład Karny w Nowym Sączu.

Młodzież mogła przekroczyć więzienne bramy i poznać zasady funkcjonowania tego typu placówki. Dyrektor sądeckiego Zakładu Karnego w bardzo ciekawy sposób opowiedział licealistom z klasy policyjnej o historii zabudowań, w których mieści się więzienie, o więziennej pracy, o różnych rodzajach jednostek penitencjarnych, specyfice zakładu karnego typu zamkniętego. Wizyta przybliżyła młodzieży realia jednostki penitencjarnej, pozwoliła poznać warunki, w jakich przebywają osoby pozbawione wolności, obowiązujące przepisy i zasady funkcjonowania, a także pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zwiedzając obiekt młodzież mogła zobaczyć więzienne korytarze, cele, kaplicę, salkę sądową, różnego rodzaju sale widzeń czy miejsca spotkań więźniów z bliskimi. 

Wizyta w więzieniu miała charakter edukacyjny, ale także wychowawczy. Ważne było przesłanie, z jakim funkcjonariusz starał się dotrzeć do młodzieży, a mianowicie, żeby tak kierowała swoim życiem, aby złe wybory nie doprowadziły do pobytu w izolacji więziennej. Lepiej tu nie trafić i zawsze myśleć o konsekwencjach swoich naruszających normy prawne zachowań.

Dodatkowym punktem wycieczki była wizyta w Akademii Nauk Stosowanych. Uczniowie odwiedzili Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. Dr inż. Witold Bodziony, dziekan Wydziału, zaprosił młodzież do auli, gdzie ciekawie opowiedział o wydziale, zaprezentował możliwości, jakie otwierają się przed obecnymi i przyszłymi studentami. Następnie oprowadził grupę po nowoczesnym kompleksie dydaktyczno – naukowo – sportowym. Młodzież obejrzała nowoczesne pracownie naukowe: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii, biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, terapii manualnej, diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu oraz nowoczesne obiekty sportowe: halę sportową z tunelem lekkoatletycznym i salą fitness, halę gimnastyczną z siłownią, krytą pływalnię, wielofunkcyjne boiska zewnętrzne. Wszystko to wywarło duże wrażenie!

Skip to content