Klasy policyjne w Sądzie Rejonowym w Limanowej

Dnia 13 czerwca uczniowie klas drugich policyjnych II a i II c, w ramach Programu Edukacji Prawnej odwiedzili Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową w Limanowej. W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie niezawisłości sędziowskiej a także instancyjności.
Uczniowie klasy policyjnej w trakcie wizyty studyjnej uczestniczyli jako publiczność w rozprawie. Pan Sędzia przedstawił również młodzieży interesujące przykłady z praktyki, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce.

Młodzież została ponadto zapoznana z zadaniami Prokuratury. Uczniowie zwiedzili budynek prokuratury, między innymi pokój okazań, celę dla tymczasowo zatrzymanych. Pan Prokurator przedstawił młodzieży specyfikę swojej pracy oraz system kształcenia w zawodach prawniczych w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. W trakcie spotkań i prelekcji uczniowie poznawali:
• zawody prawnicze,
• strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
• konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej,
• prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy,
• odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli,
• istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy.
Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi.
Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.

Skip to content