Technik Agrobiznesu

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • biologia  

Kwalifikacje:
RL. 03. Prowadzenie produkcji rolniczej

RL. 07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Przedmioty zawodowe:

 • Działalność gospodarcza w agrobiznesie
 • Przetwórstwo rolnospożywcze
 • Rachunkowość i administracja w agrobiznesie
 • Język obcy zawodowy
 • Produkcja zwierzęca
 • Produkcja roślinna
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolnych

 PLANOWANE PRAKTYKI:

 • dwa tygodnie w klasie drugiej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym
 • dwa tygodnie w klasie trzeciej w przedsiębiorstwie rolniczym lub przetwórstwa rolnospożywczego

W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pozwoli Ci uzyskać tytuł technika w zawodzie technik agrobiznesu.

 —————————————————————————————————————–

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie technikum agrobiznesu daje następujące możliwości

 • Dyplom technika agrobiznesu, który pozwoli Ci podjąć pracę w tym zawodzie zaraz po szkole
 • Maturę, która umożliwi Ci podjęcie nauki na uczelniach wyższych
 • Zaoczne studia wyższe z równoczesnym podjęciem pracy w zawodzie
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, obsługa ruchu turystycznego
 • Prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
 • Prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Absolwent technikum agrobiznesu:

* może kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych

* może pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnospożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej

* posiada kwalifikacje rolnicze uprawniające do korzystania z programów Unii Europejskiej

W trakcie nauki będzie organizowanych wiele atrakcyjnych wycieczek do zakładów związanych
z agrobiznesem, oraz praktyki zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Skip to content