Profil wojskowy

Klasa wojskowa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku powstała w 1999 roku, jako eksperyment Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednostką patronacką klasy wojskowej jest 16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki w Krakowie. W roku 2008 podpisane zostało dodatkowo porozumienie z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, w zakresie prowadzenie edukacji obronnej w klasach o profilu wojskowym.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z przysposobienia wojskowego, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujące:

 • ceremoniał wojskowy,
 • musztra,
 • regulaminy wojskowe,
 • taktyka,
 • terenoznawstwo,
 • szkolenie sanitarne,
 • szkolenie strzeleckie,
 • logistyka,
 • SERE,
 • przepisy prawne,
 • szkolenie fizyczne wraz z walką wręcz.

Drugim elementem składowym kształcenia są obozy szkoleniowe. Kadrę instruktorską stanowią żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w następujących obozach szkoleniowych: w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, obóz terenowy pod górą Mogielica, obóz w Niedzicy. Każdy z tych wyjazdów szkoleniowych ma swoje określone cele i specyfikę. W trakcie obozów terenowych duży nacisk położony jest na zajęcia kondycyjne, biegi terenowe, biegi na orientację i zajęcia wspinaczkowe. W trakcie pobytu w jednostce patronackiej młodzież ma okazję poznać tradycję jednostki, zapoznać się z jej sprzętem i wyposażeniem.

Absolwent klasy wojskowej powinien być przygotowany do dalszego kształcenia na uczelniach wojskowych oraz racjonalnego kierowania swoją karierą zawodową. Nauczanie przysposobienia wojskowego ma również na celu kształtowanie kompetencji społecznych: pracy w grupie, kierowania grupą bądź podporządkowywania się, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, stosowania zasad skutecznego działania. Ponadto uczniowie mają nabyć wysoką sprawność fizyczną, zdolność do reagowania w sytuacjach zagrożeń i umiejętności strzeleckie.

Istotnym celem edukacji wojskowej jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowanie postawy obywatelskiej. Uczniowie biorą czynny udział lokalnych obchodach uroczystości patriotycznych.

Dodatkowym elementem kształcenia jest organizowanie dla uczniów szkolenia spadochronowego i skoków spadochronowych. Zadanie to jest możliwe dzięki współpracy z II Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie oraz Aeroklubem Podkarpackim – Szkołą Lotniczą w Krośnie.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Obóz klasy wojskowej w 16 BPD w Krakowie

W dniach 22 – 23 listopada 2018 r. klasa 1 b o profilu wojskowym przebywała na obozie szkoleniowym w 16 batalionie powietrznodesantowym im. generała Mariana Zdrzałki w Krakowie. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy 16 bpd. Dla uczniów była to pierwsza wizyta w jednostce, która od 1999 sprawuje patronat nad klasami wojskowymi.  Po przyjeździe do jednostki i […]

Niedzica 2018 – Obóz klas wojskowych

W dniach 24 – 27.10.2018 r. klasy o profilu wojskowym II b i c przebywały na obozie szkoleniowym w miejscowości Niedzica – Zamek. Harmonogram obozu był bardzo napięty – już w drodze do miejsca zakwaterowania w m. Nowy Targ był przystanek na strzelnicy LOK Szarotka. Uczniowie wykonali na ocenę strzelanie na 50 m z karabinka […]

Jesienny obóz szkoleniowy klas wojskowych

W dniach 26 – 28 października 2017 roku został zorganizowany i przeprowadzony obóz szkoleniowy dla klas drugich o profilu wojskowym.Obozy jesienne były organizowane w Bieszczadach i  Niedzicy. W tym roku wybraliśmy nowy rejon w Gorcach tj. w Porębie Wielkiej, wykorzystując obiekty Domu Wczasów Dziecięcych.Zajęcia prowadzili instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Główny nacisk szkoleniowy […]

Sukcesy uczniów w konkursach w tematyce proobronnej

Uczniowie klas wojskowych naszej szkoły zostali wyróżnieni w dwóch znaczących konkursach o tematyce proobronnej. Faustyna Rybka, nasza tegoroczna absolwentka otrzymała Wyróżnienie w drugiej edycji Ogólnopolskiego konkursu “Zoom na proobronność”. Był on organizowany przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej i adresowany do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Zgłoszone do konkursu prace miały poruszać […]

Obóz szkoleniowy klas wojskowych – Nowiny 2017

W dniach od 4 do 6 maja 2017 roku przeprowadzony został obóz szkoleniowy dla klas pierwszych i drugich. Miejscem szkolenia tradycyjnie już był rejon góry Mogielica. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.  Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach linowych, obejmujących poznawanie węzłów, uprzęży wspinaczkowej, zasad bezpieczeństwa, technik linowych – przejść tzw. Pałkiewiczem […]

60-lecie 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie

Z okazji święta 16 bpd czyli 60. rocznicy sformowania 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie 30 marca odbyła się msza św. w kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie zaś 31 marca miały miejsce oficjalne obchody. Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentował poczet sztandarowy wraz z uczniami  klas wojskowych i nauczycielami.  Uroczysty apel z okazji święta uświetniła […]

Obóz Kraków 2016

Klasy pierwsze o profilu wojskowym swoją edukację na obozach rozpoczynają od wyjazdu do 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Celem takiego szkolenia jest zapoznanie z jednostką patronacką, jej tradycjami i udziałem żołnierzy w misjach pokojowych  oraz sprzętem a także uczestnictwo w krótkich szkoleniach specjalistycznych. Obóz odbył się w dniach 8 i 9 grudnia. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 […]

Niedzica 2016 – obóz klas wojskowych

W dniach 19 – 22 października uczniowie klas drugich wojskowych odbyli swoje kolejne szkolenie terenowe w Niedzicy. To już czwarty obóz klasy wojskowej, ze względu na swoją zwiększoną trudność, wymagający od uczniów zaangażowania i przygotowania. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Obóz ten był oparty o bazę mieszkalną Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Niedzicy.Zajęcia taktyczne […]

Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Dnia 6 września 2016 roku uczniowie klas wojskowych i policyjnych wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej. Do spotkania z ministrem doszło podczas apelu uczniów szkół mundurowych, który został zorganizowany w ramach XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Do stolicy województwa świętokrzyskiego przybyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie, Zespołu Szkół […]

XVII Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Krakowie

W dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2016 roku w jednostce patronackiej klas wojskowych 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie odbył się XVII Obóz Szkoleniowo – Wypoczynkowy. Bardzo pracowity początek wakacji miała młodzież licealnych klas wojskowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Jak co roku o tej porze kolejne roczniki adeptów wojskowości, wyjechali na […]