Profil wojskowy

Klasa wojskowa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku powstała w 1999 roku, jako eksperyment Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednostką patronacką klasy wojskowej jest 16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki w Krakowie. W roku 2008 podpisane zostało dodatkowo porozumienie z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, w zakresie prowadzenie edukacji obronnej w klasach o profilu wojskowym.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z przysposobienia wojskowego, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujące:

 • ceremoniał wojskowy,
 • musztra,
 • regulaminy wojskowe,
 • taktyka,
 • terenoznawstwo,
 • szkolenie sanitarne,
 • szkolenie strzeleckie,
 • logistyka,
 • SERE,
 • przepisy prawne,
 • szkolenie fizyczne wraz z walką wręcz.

Drugim elementem składowym kształcenia są obozy szkoleniowe. Kadrę instruktorską stanowią żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w następujących obozach szkoleniowych: w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, obóz terenowy pod górą Mogielica, obóz w Niedzicy. Każdy z tych wyjazdów szkoleniowych ma swoje określone cele i specyfikę. W trakcie obozów terenowych duży nacisk położony jest na zajęcia kondycyjne, biegi terenowe, biegi na orientację i zajęcia wspinaczkowe. W trakcie pobytu w jednostce patronackiej młodzież ma okazję poznać tradycję jednostki, zapoznać się z jej sprzętem i wyposażeniem.

Absolwent klasy wojskowej powinien być przygotowany do dalszego kształcenia na uczelniach wojskowych oraz racjonalnego kierowania swoją karierą zawodową. Nauczanie przysposobienia wojskowego ma również na celu kształtowanie kompetencji społecznych: pracy w grupie, kierowania grupą bądź podporządkowywania się, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, stosowania zasad skutecznego działania. Ponadto uczniowie mają nabyć wysoką sprawność fizyczną, zdolność do reagowania w sytuacjach zagrożeń i umiejętności strzeleckie.

Istotnym celem edukacji wojskowej jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowanie postawy obywatelskiej. Uczniowie biorą czynny udział lokalnych obchodach uroczystości patriotycznych.

Dodatkowym elementem kształcenia jest organizowanie dla uczniów szkolenia spadochronowego i skoków spadochronowych. Zadanie to jest możliwe dzięki współpracy z II Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie oraz Aeroklubem Podkarpackim – Szkołą Lotniczą w Krośnie.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy klasy wojskowej Kraków – Kobylany

W dniach 24-30 czerwca 2019 roku klasa Ib o profilu wojskowym przebywała na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym będącym zakończeniem programu szkolenia wojskowego w tym roku szkolnym. W pierwszym dniu nastąpił przejazd do Krakowa do jednostki wojskowej 16 batalionu powietrznodesantowego. Po przyjeździe na teren jednostki zakwaterowano obozowiczów w namiotach typu NS. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie nowej sali […]

Skoki spadochronowe 2019

Uczniowie klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku każdego roku biorą udział w szkoleniu spadochronowym. Od 1999 roku, kiedy to powstały klasy wojskowe, uczniowie oddawali skoki na lotniskach w Krośnie, Kielcach, Nowym Targu, Krakowie i Bielsku Białej. W tym roku szkolenie spadochronowe uczniów realizowała Grupa Spadochronowa Reaktor24, a skoki odbywały się na […]

III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo – obronnych klas mundurowych – Racławice 2019

Dnia 10 maja 2019 roku w Miechowie i Racławicach odbyły się zawody sportowo – obronne klas mundurowych – eliminacje wojewódzkie do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. Młodzież z 9 szkół mundurowych rywalizowała w zawodach strzeleckich, rzucaniu granatem i biegu na 5 kilometrów.  Organizatorem zawodów był Wojewódzki Sztab Wojskowy Kraków i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wręczenie […]

Nowiny 2019 – obóz klas wojskowych

W dniach 7- 9 maja 2019 roku klasy wojskowe: II b i II c oraz I b przebywały na obozie szkoleniowym w Słopnicach – Nowiny. W pierwszym dniu na teren obozowiska uczniowie przemaszerowali z Tymbarku wraz z posiadanym sprzętem biwakowym. Po przybyciu na miejsce i rozbiciu obozu rozpoczęły się planowe zajęcia, które prowadziło 6 instruktorów […]

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

W dniu 25 kwietnia 2019 roku delegacja szkoły w składzie: Pani dyrektor Jolanta Dunikowska- Wszołek oraz uczniowie klasy wojskowej: Szymon Kornaś, Izabela Jurkowska i Gabriela Cachro uczestniczyli w obchodach uroczystości “Kwiecień Miesiącem Pamięci” w Łososinie Górnej. Na uroczystość złożyły się: Msza Święta pod przewodnictwem ks. dr Kazimierza Fąfary – proboszcza parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych […]

Musztra ze Strażą Graniczną

Nasi uczniowie biorą udział w cyklu szkoleń z musztry, prowadzonych przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej policyjnej (7 lutego 2019 roku) oraz klas drugich wojskowych (21 lutego 2019 roku). Realizacja tego przedsięwzięcia szkoleniowego jest możliwa dzięki pomocy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Stanisława Laciugi […]

Obóz klasy wojskowej w 16 BPD w Krakowie

W dniach 22 – 23 listopada 2018 r. klasa 1 b o profilu wojskowym przebywała na obozie szkoleniowym w 16 batalionie powietrznodesantowym im. generała Mariana Zdrzałki w Krakowie. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy 16 bpd. Dla uczniów była to pierwsza wizyta w jednostce, która od 1999 sprawuje patronat nad klasami wojskowymi.  Po przyjeździe do jednostki i […]

Niedzica 2018 – Obóz klas wojskowych

W dniach 24 – 27.10.2018 r. klasy o profilu wojskowym II b i c przebywały na obozie szkoleniowym w miejscowości Niedzica – Zamek. Harmonogram obozu był bardzo napięty – już w drodze do miejsca zakwaterowania w m. Nowy Targ był przystanek na strzelnicy LOK Szarotka. Uczniowie wykonali na ocenę strzelanie na 50 m z karabinka […]

Jesienny obóz szkoleniowy klas wojskowych

W dniach 26 – 28 października 2017 roku został zorganizowany i przeprowadzony obóz szkoleniowy dla klas drugich o profilu wojskowym.Obozy jesienne były organizowane w Bieszczadach i  Niedzicy. W tym roku wybraliśmy nowy rejon w Gorcach tj. w Porębie Wielkiej, wykorzystując obiekty Domu Wczasów Dziecięcych.Zajęcia prowadzili instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Główny nacisk szkoleniowy […]

Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w 16 BPD w Krakowie

Jak co roku, w dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2018, kolejne roczniki adeptów wojskowości wyjechały na obóz szkoleniowy do jednostki patronackiej – 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Szkolenie przeprowadzone zostało w dwóch etapach: pierwszy tydzień na bazie 16 bpd i strzelnicy „Pasternik”, obejmował szkolenie spadochronowe, taktyczne, chemiczne, saperskie, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz strzelanie […]