Profil pożarniczy

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Sukces na turnieju wiedzy pożarniczej

29 kwietnia w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, odbyły się Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w których udział wzięli laureaci eliminacji powiatowych OTWP z terenu województwa małopolskiego. Krzysztof Krupa uczeń klasy III LO o profilu pożarniczym tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN w eliminacjach wojewódzkich w Krakowie w grupie szkół […]

Sukces na turnieju wiedzy pożarniczej

Krzysztof Krupa- uczeń klasy III A o profilu pożarniczym wygrał powiatowy etap eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodego pożarnika do turnieju przygotowywał st. kpt. Wojciech Frączek, nauczyciel w Zespole Szkół w Tymbarku, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Krzysztof będzie reprezentował powiat, gminę i szkołę w eliminacjach szczebla wojewódzkiego. W eliminacjach powiatowych […]

Młodzież zapobiega pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.  W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów […]

Obóz szkoleniowo- kondycyjny klasy pożarniczej w Kościelisku

W dniach od 9 do 13 września 2013 roku uczniowie klasy trzeciej o profilu pożarnictwo uczestniczyli w obozie szkoleniowo- kondycyjnym pod kierunkiem instruktorów Straży Pożarnej z PSP Zakopane i OSP Kościelisko. Uczniowie przeszli szkolenie z zakresu: łączność w akcji ratowniczo- gaśniczej, pożary lasów i pół uprawnych, sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny. Brali również udział w zajęciach […]

Młodzież Zapobiega Pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. Turniej przebiegał w dwóch etapach. […]

Obóz szkoleniowo-kondycyjny klasy pożarniczej w Kościelisku

Ćwiczyli sprawność i kondycję… Grupa uczniów III klasy pożarniczej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w dniach od 10 do 14 września 2012 r. przebywała Kościelisku na tygodniowym obozie kondycyjno-szkoleniowym. W trakcie pobytu młodzież realizowała zajęcia: · łączność w akcjach ratowniczo-gaśniczych · taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, · praca na sprzęcie ratowniczym i ewakuacyjnym, · ratownicze zestawy hydrauliczne i […]