Profil policyjny

Klasa policyjna powstała w 2006 roku pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie:

 • nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego,
 • wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych,
 • prawa karnego i procesowego.

Cele edukacyjne:

 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zapobiegania przestępczości,
 • opanowanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności podstawowych pojęć i działań z zakresu kryminalistyki,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności na temat pomocy przedmedycznej,
 • nabycie sprawności fizycznej – pokonywanie toru przeszkód, elementy samoobrony,
 • opanowanie wiedzy z zakresu zadań, uprawnień i obowiązków policji,
 • nabycie wiedzy związanej z historią policji.

Podstawowym celem kształcenia Liceum Ogólnokształcącym o profilu bezpieczeństwo publiczne jest:

 • zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych i wyższych,
 • przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna),
 • przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Uzupełnieniem kształcenia policyjnego są wyjazdy szkoleniowe do:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • oraz obozy szkoleniowe organizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach. 

Od września 2009 roku patronat nad klasami policyjnymi sprawuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Policyjny test sprawności fizycznej

Dnia 29 marca 2019 roku uczniowie dwóch klas maturalnych o profilu policyjnym uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl szkoleń praktycznych w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o […]

Warsztaty w Instytucie Pamięci Narodowej – Policjanci w służbie historii

W dniu 18 lutego 2019 roku uczennice klasy drugiej policyjnej wraz z opiekunami uczestniczyły w warsztatach historycznych do III edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”. Spotkanie odbyło się w siedzibie IPN Biuro Edukacji Narodowej Centrum Edukacyjne Przystanek Historia w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8. Ten ogólnopolski konkurs organizowany jest dzięki partnerskiej współpracy między Komendą Główną Policji […]

Spotkanie z prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Limanowej

Realizacja przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych w ZS im. KEN w Tymbarku jest wzbogacana o moduł edukacji prawnej. Jej celem jest podnoszenie świadomości prawnej uczniów, wyposażanie ich w wiedzę na temat podstawowych instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz zasad porządku prawnego. W związku z realizacją modułu edukacji prawnej w dniu 21 lutego 2019 roku uczniowie uczestniczyli […]

Obóz klas policyjnych w CSP w Legionowie

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego uczniowie drugich klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku odbyli tygodniowe specjalistyczne szkolenie pod patronatem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.Najpierw młodzież zwiedzała obiekty CSP oraz zapoznawała się z bazą i cyklem kursów specjalistycznych, jakie prowadzi ta najnowocześniejsza jednostka szkoleniowa policji w Polsce. Dodatkowo instruktorzy z Centrum […]

Pierwsza pomoc ze strażą pożarną

Dnia 31 stycznia 2019 roku uczniowie klasy pierwszej policyjnej wzięli udział w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan aspirant Damian Siatka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Omówił on ponadto zadania straży pożarnej, system szkolnictwa i naboru do służby. 

Legionowo 2018 – Obóz klas policyjnych

Uczniowie drugich klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w dniach od 15 do 20 stycznia br. odbyli specjalistyczne szkolenie pod patronatem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod Warszawą.Zajęcia w ramach obozu prowadzone przez doświadczonych instruktorów , były ciekawe i profesjonalne. Składały się ze szkoleń z zakresu taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego, czynności […]

Klasa policyjna w zakładzie karnym

W dniu 25 października 2017 roku młodzież klas pierwszych klas policyjnych odwiedziła Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. Jest to zakład typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w którym znajduje się także oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie.Jednostka znajduje się na terenie […]

Klasa policyjna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

19 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych policyjnych, w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczniowie w ramach wizyty uczestniczyli w prelekcji kom. Franciszka Gawlika z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie na temat Policji, zarówno tej współczesnej jak i jej historii. Ponadto uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Policyjnej […]

Wyjazd szkoleniowy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 7 czerwca 2017 roku uczniowie klas Ia i c o profilu bezpieczeństwo publiczne odbyli specjalistyczne szkolenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie z oficerami Laboratorium Kryminalistycznego, Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji – SPAP oraz w Policyjnej Izbie Dziecka.Tematyka zajęć była bardzo ciekawa, istniała możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem będącym na […]

Obóz szkoleniowy klas policyjnych – Słopnice 2017

Młodzież klas policyjnych wzięła udział w obozie szkoleniowym w Słopnicach w dniach 29 maja – 1 czerwca 2017. Podczas czterech dni uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów ze służb mundurowych.Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zademonstrowali wyposażenie, broń i sprzęt, którego używają w czasie służby. Szkolili młodzież w technikach zatrzymywania, konwojowania […]