Klasa policyjna

Klasa policyjna powstała w 2006 roku pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie:

 • nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego,
 • wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych,
 • prawa karnego i procesowego.

Cele edukacyjne:

 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zapobiegania przestępczości,
 • opanowanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności podstawowych pojęć i działań z zakresu kryminalistyki,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności na temat pomocy przedmedycznej,
 • nabycie sprawności fizycznej – pokonywanie toru przeszkód, elementy samoobrony,
 • opanowanie wiedzy z zakresu zadań, uprawnień i obowiązków policji,
 • nabycie wiedzy związanej z historią policji.

Podstawowym celem kształcenia Liceum Ogólnokształcącym o profilu bezpieczeństwo publiczne jest:

 • zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych i wyższych,
 • przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna),
 • przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Uzupełnieniem kształcenia policyjnego są wyjazdy szkoleniowe do:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • oraz obozy szkoleniowe organizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach. 

Od września 2009 roku patronat nad klasami policyjnymi sprawuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Obóz terenowy klas policyjnych

Na początku czerwca młodzież trzech klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  uczestniczyła  w terenowym obozie szkoleniowym  na zboczach  Cichonia  w Słopnicach Górnych. Podczas czterech dni uczniowie uczestniczyli  w […]

Klasa pierwsza policyjna w Krakowie…

W dniu 4.04.2023r. klasa 1 LOA wzięła udział w wycieczce do Krakowa. Uczniowie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego z zainteresowaniem obejrzeli zabawną i  nadal aktualną klasyczną komedię Moliera ,,Chory z […]

Pierwszy wyjazd szkoleniowy klas policyjnych

W minionym tygodniu  pierwsze klasy policyjne,  jak co roku uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w Stolicy Małopolski  odwiedzając kolejno Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP , oraz Oddział Prewencji KWP w Krakowie. Przez dwa […]

Obóz policyjny w Gorcach

W dniach 26-28 października uczniowie trzecich klas policyjnych przebywali na obozie kondycyjno – szkoleniowym w Porębie Wielkiej. Szkolenie było zaplanowane na trzy dni, a prowadzili je instruktorzy  114 batalionu WOT, […]

Wizyta w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

W zeszłym tygodniu w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Dzień ślubowania był również okazją do zorganizowania Dnia Otwartego dla młodzieży klas mundurowych […]

Obóz Policyjny pod Cichoniem

W dniach od 30 maja do 2 czerwca młodzież trzech klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  uczestniczyła   w terenowym obozie szkoleniowym  na zboczach  Cichonia  w Słopnicach Górnych. Podczas […]

Szkolili się w Gorcach

W ostatnich dniach września uczniowie  trzeciej klasy  policyjnej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku przebywali na obozie kondycyjno-szkoleniowym w Porębie Wielkiej. W pierwszym dniu młodzież poprawiała kondycję  w Gorcach  przy […]

Skip to content