Klasa policyjna

Klasa policyjna powstała w 2006 roku pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie:

 • nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego,
 • wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych,
 • prawa karnego i procesowego.

Cele edukacyjne:

 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zapobiegania przestępczości,
 • opanowanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności podstawowych pojęć i działań z zakresu kryminalistyki,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności na temat pomocy przedmedycznej,
 • nabycie sprawności fizycznej – pokonywanie toru przeszkód, elementy samoobrony,
 • opanowanie wiedzy z zakresu zadań, uprawnień i obowiązków policji,
 • nabycie wiedzy związanej z historią policji.

Podstawowym celem kształcenia Liceum Ogólnokształcącym o profilu bezpieczeństwo publiczne jest:

 • zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych i wyższych,
 • przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna),
 • przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Uzupełnieniem kształcenia policyjnego są wyjazdy szkoleniowe do:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • oraz obozy szkoleniowe organizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach. 

Od września 2009 roku patronat nad klasami policyjnymi sprawuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Obóz Policyjny pod Cichoniem

W dniach od 30 maja do 2 czerwca młodzież trzech klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  uczestniczyła   w terenowym obozie szkoleniowym  na zboczach  Cichonia  w Słopnicach Górnych. Podczas […]

Szkolili się w Gorcach

W ostatnich dniach września uczniowie  trzeciej klasy  policyjnej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku przebywali na obozie kondycyjno-szkoleniowym w Porębie Wielkiej. W pierwszym dniu młodzież poprawiała kondycję  w Gorcach  przy […]

Obóz szkoleniowy klas policyjnych

Na początku czerwca 2021 młodzież klas policyjnych z klas IIa oraz z IIc przybywała na trzydniowym obozie kondycyjno szkoleniowym. Obóz składał się z następujących bloków tematycznych: -zasady orientacji w terenie, […]

Wizyta w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu

W dniu 19 listopada 2019 roku uczniowie klasy I d o profilu policyjnym odwiedzili Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, gdzie mogli zapoznać się z systemem penitencjarnym w Polsce. Okazuje się, […]

Skip to content