Obóz szkoleniowy klas pierwszych wojskowej i OPW

W ramach programu szkolenia klas o profilu wojskowym w dniach 8-10. 05. 2024 r. w miejscowości Słopnice Nowiny został zaplanowany i przeprowadzony obóz szkoleniowy klas pierwszych.  Dzięki pomocy instruktorów z jednostki patronackiej 16 bpd z Krakowa zrealizowano bloki tematyczne z zakresu taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia chemicznego oraz medycyny pola walki.

Skip to content