Szkolenie z pierwszej pomocy

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku w ramach cyklicznych zajęć szkoleniowych  młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku będąca uczniami klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół praktycznie ćwiczyła udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem  fantomów.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie strzelców do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszyscy Strzelcy powinni umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia – mówi mł. insp. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w tymbarskim Strzelcu.

Młodzież powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie – kontynuuje Stanisław Opach.

Tego typu szkolenia są bardzo ważnym elementem systemu ochrony ludności w ramach Obrony Cywilnej. Obrona Cywilna pozostaje nadal ważnym elementem w systemowym zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w czasie wojny oraz różnorodnych kryzysów.

Oczekujemy na nowoczesną Obronę Cywilną i wdrożenie nowego podejścia  dostosowanego do obecnej architektury bezpieczeństwa europejskiego oraz światowego. Wszyscy podejmują pilne działania w tym zakresie. 

Skip to content